ساک پارچه ای

ساک پارچه ای

ساک پارچه ای ساک پارچه ای سوزنی برای تبلیغات کاربرد زیادی دارد. پارچه های سوزنی یا همان اسپان باند به دلیل کیفیت مناسب کاربرد فراوانی  در صنعت های مختلف دارد. تولید کیسه های سوزنی یکی از پرکاربرد ترین استفاده این پارچه هاست. ساک پارچه ای تبلیغاتی در حالات مختلف در دو گرماژ 60 و 90 …

ساک پارچه ای ادامه »